• Các lĩnh vực tư vấn
  Tầm nhìn & Sứ mệnh

   1. TẦM NHÌN

  Tập trung các giá trị tương lai

  • Timkhachhang.vn phấn đấu trở thành kênh tư vấn sản phẩm, dịch vụ trực tuyến đa ngành nghề hiệu quả nhất tại Việt Nam.
  • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, uy tín và phục vụ tân tâm.
  • Đảm bảo tạo ra một môi trường hoạt động tích cực, mang đến giá trị cộng thêm cho các bên tham gia,
  • Sáng tạo thêm các giá trị mới cho nhà đầu tư và cộng đồng.

  2. SỨ MỆNH

  Mục tiêu quan trọng phát triển

  • Tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh giữa các thành viên tư vấn để mang lại nhiều quyền lợi hơn cho khách hàng.
  • Hoàn thiện qui tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động tư vấn
  • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian so sánh và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
  • Dựa vào ứng dụng công nghệ giúp việc kết nối thương mại trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn.

    

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia