• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Tầm nhìn & Sứ mệnh

   1. TẦM NHÌN

  Tập trung các giá trị tương lai

  • Timkhachhang.vn phấn đấu trở thành Sàn giao dịch trực tuyến kết nối nhu cầu sản phẩm, dịch vụ trực đa ngành nghề hiệu quả nhất Việt Nam.
  • Hoàn thiện hệ thống quản lý đội ngũ chuyên viên tư vấn viên chuyên nghiệp, uy tín và phục vụ tân tâm.
  • Xây dựng môi trường hoạt động tích cực, mang đến giá trị cộng thêm hữu ích cho các bên tham gia,
  • Sáng tạo thêm các giá trị mới cho các nhà đầu tư và cộng đồng.

  2. SỨ MỆNH

  Mục tiêu quan trọng phát triển

  • Xây dựng cơ chế cạnh tranh Point lành mạnh giữa các thành viên tư vấn nhằm mang lại nhiều quyền lợi hơn cho khách hàng.
  • Hoàn thiện qui tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động tư vấn bán hàng.
  • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian so sánh và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
  • Dựa vào ứng dụng thành tựu công nghệ mới, giúp việc kết nối thương mại trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn.

    

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia