• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Tầm nhìn & Sứ mệnh

   1. TẦM NHÌN

  Tập trung các giá trị tương lai

  • Timkhachhang.vn phấn đấu trở thành Sàn giao dịch trực tuyến kết nối nhu cầu sản phẩm, dịch vụ trực đa ngành nghề hiệu quả nhất Việt Nam.
  • Hoàn thiện hệ thống quản lý đội ngũ chuyên viên tư vấn viên chuyên nghiệp, uy tín và phục vụ tân tâm.
  • Xây dựng môi trường hoạt động tích cực, mang đến giá trị cộng thêm hữu ích cho các bên tham gia,
  • Sáng tạo thêm các giá trị mới cho các nhà đầu tư và cộng đồng.

  2. SỨ MỆNH

  Mục tiêu quan trọng phát triển

  • Xây dựng cơ chế cạnh tranh Point lành mạnh giữa các thành viên tư vấn nhằm mang lại nhiều quyền lợi hơn cho khách hàng.
  • Hoàn thiện qui tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức trong hoạt động tư vấn bán hàng.
  • Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian so sánh và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
  • Dựa vào ứng dụng thành tựu công nghệ mới, giúp việc kết nối thương mại trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn.

    

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia