• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua xe ô tô KIA Soluto cũ trả góp - CK - Khắc Đông

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Khắc Đông

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Chư Prông, Gia Lai

   

  3. Nơi đang đăng ký vay vốn

  Pleiku, Gia Lai

   

  4. Mua xe ôtô mới hay cũ?

  Mua xe ôtô (đã qua sử dụng)

   

  5. Tên chiếc xe ôtô (xe tải) cần mua

  KIA Soluto

   

  6. Giá trị của xe ôtô muốn mua (triệu)

  360

   

  7. Lấy Biển số xe do tỉnh/thành phố nào cấp

  Gia Lai

   

  8. Số tiền duyệt thấp nhất sẽ vay? (triệu đồng)

  260

   

  9. Mục đích sử dụng xe mua

  Đi lại sinh hoạt gia đình

   

  10. Dùng tài sản nào để thế chấp vay

  Dùng chính xe ôtô mua để thế chấp

   

  11. Nguồn thu nhập hiện tại

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  12. Mức thu nhập bình quân mỗi tháng cả vợ chồng

  15

   

  13. Loại khoản vay còn đang trả nợ (cả Vợ chồng)

  Không có vay nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  14. Tổng số tiền còn nợ của cả vợ chồng

  0

   

  15. Tên tất cả các tổ chức đang còn trả nợ

  0

   

  16. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày (cả vợ chồng)

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia