• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua xe máy Honda Wave Alpha trả góp - đình thảo

  1. Họ tên (đâ ẩn bảo mật)

  đình thảo

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  quận Gò Vấp hcm

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  gò vấp tp hcm

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Xe máy Honda Wave Alpha

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  21

   

  7. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  3

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  bảo vệ

   

  9. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  10. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  12

   

  11. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Không có trả nợ trễ quá 10 ngày lần nào

   

  12. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  0

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, 1 năm > cách đây < 2 năm

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia