• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua xe máy Honda wave a 2020 trả góp - Minh Quyết

  1. Họ tên (đâ ẩn bảo mật)

  Minh Quyết

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Khu 3,phú nham,phù ninh,phú thọ

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Khu 3,phú nham,phù ninh,phú thọ

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Honda wave a 2020

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  19

   

  7. Số tiền muốn vay cao nhất?

  19

   

  8. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  10

   

  9. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Công nhân may quần áo

   

  10. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+Xác nhận lương)

   

  11. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  6

   

  12. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Hiện tại không có nợ tại bất kỳ tổ chức nào

   

  13. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  0

   

  14. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0

   

  15. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả nợ trễ quá 10 ngày lần nào

   

  16. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tôi muốn mua xe trả góp bên ngân hàng acs

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia