• Các lĩnh vực tư vấn
  Tìm mua nhà phố ở Đông Anh 4 tỷ - Nguyễn duy Long

  1. Họ tên

  Nguyễn duy Long

   

  2. Địa chỉ nơi sinh sống

  Quận cầu giấy

   

  3. Loại Bất động sản cần tìm

  Nhà phố

   

  4. Cần tìm bất động sản ưu tiên ở các khu vực nào?

  Đông anh Hà nội

   

  5. Giá trị tối đa của Bất động sản muốn mua

  4.000

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Khu dân cư sầm uất, kinh doanh buôn bán đc, cơ sở hạ tầng ổn

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia