• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua máy giặt Samsung WA90 trả góp - Văn Biển

  1. Họ tên (bảo mật - ẩn)

  Văn Biển

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Tổ2 khu phố 4. P. Trảng dài. Tp biên hòa. Đồng Nai

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  P. Trảng dài. Tp biên hòa. Đồng Nai

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Chưa có làm sổ tạm trú KT3.

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Máy giặt Samsung WA90M5120SG 9 ký cửa trên

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  5,99

   

  7. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  5,99

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Làm nông

   

  9. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  10. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  5

   

  11. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp

   

  12. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  6

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Fe Credit (VPbank)

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả nợ trễ quá 10 ngày lần nào

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia