• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua điện thoại Samsung trả góp - CK - Lý thi mến

  1. Họ tên

  Lý thi mến

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Trảng bom, đồng nai

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Trảng bom, đồng nai

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Samsung 

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  6,4

   

  7. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  6

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Công nhân

   

  9. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương)

   

  10. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  6,5

   

  11. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  12. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  3

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  Ngân hàng khác

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả nợ trễ quá 10 ngày lần nào

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Mirae Asset

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia