• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua điện thoại Samsung galaxy trả góp - chí khang

  1. Họ tên (đâ ẩn bảo mật)

  chí khang

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  an bình. Phương 6 . Quân 5 .TPHCM

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  an bình. Phương 6 . Quân 5 .TPHCM

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Samsung galaxy a50 64g

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  6,99

   

  7. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  6,99

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Công nhân

   

  9. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Đi làm nhận lương bằng tiền mặt (Hợp đồng lao động+Xác nhận lương)

   

  10. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  10

   

  11. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  12. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  3,1

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  0
   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả nợ trễ quá 10 ngày lần nào

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  E mơi mua dien thoai tra gop cua NH ASC ma e la thanh viên cu cua NH ASC nưa ..tra gop tôt ko co nơ xau voi Ngân hàng ....e can vay de mua xe ....

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia