• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua điện thoại Samsung galaxy note 8 trả góp - Trần Võ Anh Quốc

  1. Họ tên

  Trần Võ Anh Quốc

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Quận10 TP.HCM

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Quận10 TP.HCM

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Samsung galaxy note8 likenew

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  8,5

   

  7. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  8,5

   

  8. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Tài xế GoViet

   

  9. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Không có giấy tờ chứng minh được thu nhập

   

  10. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  8

   

  11. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Mua hàng trả góp: điện thoại, hàng gia dụng...

   

  12. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  50

   

  13. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  HDsaison
  Mirae Asset
  Ngân hàng khác

   

  14. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, cách đây < 1 năm

   

  15. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Home Credit

   

  16. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Do tháng 11 bị tai nạn xe gây mất khả năng chi trả tạm thời khiến CIC bị nợ chú ý.nay đã bình phục cần mua lại đt đã mất để làm việc và trả các khoản vay để lấy lại CIC sạch

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia