• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua điện thoại Oppo A5 trả góp - CK - Mỹ Hạnh

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Mỹ Hạnh

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Diên toàn diên khánh. Khánh hoà

   

  3. Nơi đăng ký vay vốn

  Diên khánh. Khánh hoà

   

  4. Bạn đã có làm sổ tạm trú KT3 tại nơi đang sống, khi ở khác địa chỉ hộ khẩu.

  Vẫn ở tại địa chỉ hộ khẩu

   

  5. Tên sản phẩm mua trả góp?

  Oppo a5. 2020

   

  6. Giá bán của sản phẩm mua trả góp

  4

   

  7. Số tiền muốn vay cao nhất?

  5

   

  8. Số tiền thấp nhất chấp nhận vay? (triệu đồng)

  4

   

  9. Nghề nghiệp công việc hiện tại

  Công nhân

   

  10. Chứng minh nguồn thu nhập hàng tháng:

  Đi làm nhận lương qua ATM (Hợp đồng lao động+Sao kê lương) (lãi suất thấp nhất)

   

  11. Mức thu nhập cá nhân bạn bình quân mỗi tháng (triệu đồng)

  4

   

  12. Đã vay và còn đang trả nợ các khoản vay nào sau đây:

  Vay tiền mặt tín chấp (lương, bảo hiểm, hóa đơn..)

   

  13. Nếu có đang trả nợ. Tổng số tiền các khoản nợ là bao nhiêu (triệu đồng)

  3

   

  14. Các tổ chức mà bạn còn đang trả nợ vay ?

  OCB

   

  15. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Có, 2 năm > cách đây < 3 năm

   

  16. Có nộp hồ sơ xin vay tại các đơn vị và bị từ chối (trong 4 tháng gần đây)

  Chưa nộp hồ sơ bất kỳ đâu

   

  17. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia