• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua đất nền dự án 3 tỷ - Thị Dinh

  1. Họ tên

  Thị Dinh

   

  2. Địa chỉ nơi sinh sống

  hà nội

   

  3. Loại Bất động sản cần tìm

  Đất nền dự án

   

  4. Cần tìm bất động sản ưu tiên ở các khu vực nào?

  long biên

   

  5. Giá trị tối đa của Bất động sản muốn mua

  3 tỷ

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia