• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm thai sản - Hồng Nhung

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Hồng Nhung

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Quận Đống Đa, Hà Nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quận Đống Đa, Hà Nội

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm sức khỏe thai sản (chưa có thai)

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  Cần tư vấn

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Kinh doanh

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Bảo Việt, AIA, Prudential

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Mình chưa có bảo hiểm thai sản và cần tư vấn gói thai sản với thời gian chờ ngắn nhất

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia