• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm thai sản cho 40 nhân viên - Huyền Trang

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Huyền Trang

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm sức khỏe thai sản (chưa có thai)

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Nhân viên

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  2

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  nhân viên văn phòng

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Vietin Bank

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tôi cần mua bảo hiểm sức khỏe cho 40 nhân viên của công ty

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia