• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm thai sản 6 triệu/năm - Hồng Nguyên

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Hồng Nguyên

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  đặng văn bi, thủ đức, tphcm

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  đặng văn bi, thủ đức, tphcm

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm sức khỏe thai sản (chưa có thai)

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  6 triệu/ năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Kinh doanh

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  Manulife

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia