• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm thai sản 2 triệu/năm - THANH HANG

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  THANH HANG

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  K4/123 TÂN MỸ, BỮU HOÀ, BIÊN HOÀ

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm sức khỏe thai sản (chưa có thai)

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi
  Bố mẹ
  Vợ/chồng

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  2 triệu/ năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  NHAN VIÊN

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  MANULIFE

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia