• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm sức khỏe trẻ em 7 triệu/năm - Quỳnh Anh

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Quỳnh Anh

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Con nhỏ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  7 triệu/năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  con nhỏ

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  rồi

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia