• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm sức khỏe người giá - HƯƠNG TRÀ

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  HƯƠNG TRÀ

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  huyện Phú Lương-Thái Nguyên

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Bình tân, Tphcm

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Chăm sóc sức khỏe của người già (bố mẹ)

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  100000

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  nhân viên văn phòng

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  chưa

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia