• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm sức khỏe 10 triệu - Nguyễn Thị Hiền

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị Hiền

   

  2. Nơi sinh sống

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  4. Loại bảo hiểm cần tư vấn

  Bảo hiểm sức khỏe

   

  5. Bạn có thể đóng Phí bảo hiểm bao nhiêu (triệu/tháng)

  10

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Lái xe

   

  7. Mục địch mua bảo hiểm của bạn

  Bảo vệ cho chồng về sức khỏe và các vấn đề liên quan

   

  8. Nêu ra các Công ty bạn hiện có tham gia bảo hiểm:

  0

   

  9. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo thêm các công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia