• Các lĩnh vực tư vấn
  Mua bảo hiểm sức khỏe 10 triệu - Nguyễn Thị Hiền

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị Hiền

   

  2. Nơi sinh sống

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  4. Loại bảo hiểm cần tư vấn

  Bảo hiểm sức khỏe

   

  5. Bạn có thể đóng Phí bảo hiểm bao nhiêu (triệu/tháng)

  10

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Lái xe

   

  7. Mục địch mua bảo hiểm của bạn

  Bảo vệ cho chồng về sức khỏe và các vấn đề liên quan

   

  8. Nêu ra các Công ty bạn hiện có tham gia bảo hiểm:

  0

   

  9. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo thêm các công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia