• Cộng đồng tư vấn trực tuyến
  Mua bảo hiểm sức khỏe 10 triệu - Nguyễn Thị Hiền

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị Hiền

   

  2. Nơi sinh sống

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quyết Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

   

  4. Loại bảo hiểm cần tư vấn

  Bảo hiểm sức khỏe

   

  5. Bạn có thể đóng Phí bảo hiểm bao nhiêu (triệu/tháng)

  10

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Lái xe

   

  7. Mục địch mua bảo hiểm của bạn

  Bảo vệ cho chồng về sức khỏe và các vấn đề liên quan

   

  8. Nêu ra các Công ty bạn hiện có tham gia bảo hiểm:

  0

   

  9. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo thêm các công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

   Lượt sử:

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA