• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm sử khỏe trẻ em 10 triệu/ năm - Đạt

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Đạt

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Q10, hcm

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Q10, hcm

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Chăm sóc sức khỏe dành cho trẻ em

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Con nhỏ

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  10 triệu/ năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  0

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  0

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia