• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm nhân thọ 9 triệu/năm - quang trung

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  quang trung

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Tổ 65 câm trung - cẩm phả, Quảng Ninh

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  câm trung - cẩm phả, Quảng Ninh

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch tiết kiệm tích lũy tài chính

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu? (triệu/tháng)

  9 triêu/năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Lao đông tự do

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào chưa?

  Manulife

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia