• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm nhân thọ 10 triệu/năm - Tuyet Nga

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Tuyet Nga

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Phuoc Hiep .Tuy Phuoc.Binh Dinh

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Quan 7. HCM

   

  4. Chọn loại bảo hiểm nhân thọ cần tư vấn?

  Kế hoạch bảo vệ gia đình

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu? (triệu/tháng)

  10 triêu/năm

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Lam nghe tu do

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào chưa?

  Dia ich chi

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi chỉ cần 01 công ty bảo hiểm tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Toi muong dung bao hiem Vietcom bank

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia