• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm nhân thọ 10-15 triệu/năm - Văn Tỉnh

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Văn Tỉnh

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  Hà nội

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  Chương mỹ

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Kế hoạch bảo vệ gia đình

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Vợ/chồng

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  10-15  triệu 

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  Làm ruộng

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty nào chưa?

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Tư vấn về bảo hiểm về bảo vệ . Phòng ốm đau bệnh tật tai nan.

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia