• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Mua bảo hiểm nhân thọ 1 triệu/tháng - Văn Thức

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Văn Thức

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  trần nguyên hãn,phường phước hoà tp nha trang khánh hoà

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  tp nha trang khánh hoà

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm nhân thọ

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1triệu/tháng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  tài xế tự do

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  chưa

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  xin tư vấn bảo hiểm nhân thọ

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia