• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Mua bảo hiểm nhân thọ 1 triệu/tháng - Văn Thức

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Văn Thức

   

  2. Hộ khẩu thường trú

  trần nguyên hãn,phường phước hoà tp nha trang khánh hoà

   

  3. Nơi đăng ký mua bảo hiểm

  tp nha trang khánh hoà

   

  4. Chọn loại bảo hiểm sức cần tư vấn?

  Bảo hiểm nhân thọ

   

  5. Đối tượng mua bảo hiểm là:

  Bản thân tôi

   

  5. Bạn dự kiến sẽ đóng Phí bảo hiểm khoảng bao nhiêu?

  1triệu/tháng

   

  6. Nghề nghiệp công việc người sẽ bảo hiểm

  tài xế tự do

   

  7. Bạn đã từng mua bảo hiểm sức khỏe của công ty nào chưa?

  chưa

   

  8. Yêu cầu công ty bảo hiểm tư vấn

  Tôi cần tham khảo vài công ty bảo hiểm

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  xin tư vấn bảo hiểm nhân thọ

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia