• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Máy cà thẻ ATM - Thị Hiền

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thị Hiền

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  tổ 45, khu 12, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Cá nhân

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  kinh doanh tạp hóa

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  300

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  shbank

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia