• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Form điều chỉnh Vay thế chấp

  1/ Thành viên gửi yêu cầu điều chỉnh khi nào?

  • Các số liệu thống kê đã cũ không còn đúng đến tháng hiện tại => điều chỉnh cập nhật lại hợp lý hơn.
  • Số liệu/ngân hàng chưa có trên thống kê => bổ sung số liệu/ngân hàng mới thêm vào

  2/ Nguyên tắc điều chỉnh

  • Yêu cầu số liệu đã có hiệu lực rồi mới được bắt đầu gửi thông báo điều chỉnh.
  • Số liệu bạn cung cấp phải có cơ sở chính xác (căn cứ trên các quyết định của ngân hàng)
  • Nếu cung cấp số liệu sai, không có cơ sở thuyết phục sẽ bị phạt trừ gấp đôi (-x2 điểm) số điểm cống hiến nhận được từng mục nhó đó.

  VD: Trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn cung cấp số liệu B được admin thông qua & cập nhật trên bảng thống kê. Nhưng có thành viên khác đưa ra căn cứ  hợp lý chứng minh số liệu B không đúng & yêu cầu admin điều chỉnh lại => bạn sẽ bị trừ lại gấp đôi (-x2) điểm cống hiến đã nhận ở mục số liệu B.

  Bạn có thể gửi yêu cầu điều chình từng mục nhỏ nhất cho mỗi lần, mà không cần điền hết tất cả các mục (mẫu có sẵn bên dưới)

  Xin cảm ơn các thành viên nhiệt tình !!

  Điều chỉnh lãi suất vay thế chấp
 • 1. Tài khoản thành viên (nhận điểm cống hiến)(*)

  Điều chỉnh này được gửi từ tài khoản (account) thành viên nào?

 • 2. Tên ngân hàng(*)

  VD: VPbank, VIB, TPbank...

 • 3. Sản phẩm(*)

  Chọn loại sản phẩm điều chỉnh

 • 3.1 Lãi suất ưu đãi gói 1 (+5 điểm)

  Gói lãi suất ưu đãi thời gian 03 tháng đầu khi vay vốn

 • + Lãi suất sau ưu đãi gói 1 (+5 điểm)

  Đã cộng LS cơ sở & biên độ (tại thời điểm này)

 • + Mức Phí phạt trả trước hạn - gói 01 (+5 điểm)

  VD: năm 1=3%, năm 2-3=2%, năm 4=1%, năm 5 trở đi miễn phí

 • 3.2 Lãi suất ưu đãi gói 2 (+5 điểm)

  Gói lãi suất ưu đãi thời gian 06 tháng đầu khi vay vốn

 • + Lãi suất sau ưu đãi gói 2 (+5 điểm)

  Đã cộng LS cơ sở & biên độ (tại thời điểm này)

 • + Mức Phí phạt trả trước hạn - gói 02 (+5 điểm)

  VD: năm 1=3%, năm 2-3=2%, năm 4=1%, năm 5 trở đi miễn phí

 • 3.3 Lãi suất ưu đãi gói 3 (+5 điểm)

  Gói lãi suất ưu đãi thời gian 12 tháng đầu khi vay vốn

 • + Lãi suất sau ưu đãi gói 3 (+5 điểm)

  Đã cộng LS cơ sở & biên độ (tại thời điểm này)

 • + Mức Phí phạt trả trước hạn - gói 03 (+5 điểm)

  VD: năm 1=3%, năm 2-3=2%, năm 4=1%, năm 5 trở đi miễn phí

 • 3.4 Lãi suất ưu đãi gói 4 (+5 điểm)

  Gói lãi suất ưu đãi thời gian 24 tháng đầu khi vay vốn

 • + Lãi suất sau ưu đãi gói 4 (+5 điểm)

  Đã cộng LS cơ sở & biên độ (tại thời điểm này)

 • + Mức Phí phạt trả trước hạn - gói 04 (+5 điểm)

  VD: năm 1=3%, năm 2-3=2%, năm 4=1%, năm 5 trở đi miễn phí

 • 3.5 Lãi suất ưu đãi gói 5 (+5 điểm)

  Gói lãi suất ưu đãi thời gian 36 tháng đầu khi vay vốn

 • + Lãi suất sau ưu đãi gói 5 (+5 điểm)

  Đã cộng LS cơ sở & biên độ (tại thời điểm này)

 • + Mức Phí phạt trả trước hạn - gói 05 (+5 điểm)

  VD: năm 1=3%, năm 2-3=2%, năm 4=1%, năm 5 trở đi miễn phí

 • 4. Độ tuổi vay vốn (+5 điểm)

  Độ tuổi tuối thiểu & tối đa được vay vốn

 • 5. Thời gian vay vốn (min-max)

  Thời gian vay tối thiểu & tối đa

 • 6. Tỷ lệ cho vay/tài sản (+5 điểm)

  Ngân hàng qui định cho vay bao nhiêu % trên giá trị định giá tài sản

 • 7. Tỷ lệ định giá/giá mua bán thực tài sản (+5 điểm)

  Ngân hàng thường định giá tài sản thế chấp tối đa bào nhiêu % so với giá mua bán ngoài thị trường

 • 8. Phí định giá tài sản (+5 điểm)

  Ngân hàng thu phí định giá theo hình thức nào?

 • 9. Hạn mức tự duyệt Hồ sơ (+5 điểm)

 • 10. Nợ quá hạn, nợ nhóm nào còn vay được? (+5 điểm)

  Nhóm nợ nào, ngân hàng qui định cón xem xét cho vay được?

 • 11. Nguồn thu nhập từ Kinh doanh (+5 điểm)

  Chọn tất cả điều kiện mà ngân hàng chấp nhận cho vay

 • 12. Thu nhập từ lương (+5 điểm)

  Chọn tất cả điều kiện mà ngân hàng chấp nhận cho vay

 • 13. Thu nhập từ cho thuê BĐS, xe ôtô.. (+5 điểm)

  Chọn tất cả điều kiện mà ngân hàng chấp nhận cho vay

 • 14. Nhận tài sản thế chấp là BĐS loại nào? (+5 điểm)

  Chọn tất cả loại tài sản theo qui định được nhận thế chấp

 • 14.1/ Giá trị định giá BĐS tối thiểu (+5 điểm)

  Có qui định chỉ nhận BĐS có giá trị định giá tối thiểu bao nhiêu?

 • 14.2/ Diện tích BĐS tối thiểu? (+5 điểm)

  Qui định diện tích nhà đất tổi thiểu bao nhiêu m2 trở lên mới nhận thế chấp

 • 14.3/ Đường/hẻm trước nhà đất rộng tối thiểu? (+5 điểm)

  Qui định đường/hẻm trước nhà đất rộng tối thiểu bao nhiêu mét?

 • 15. Xe ôtô cũ: tuổi bao nhiêu còn nhận thế chấp? (+5 điểm)

  VD: 5 tuổi (trên sổ đăng kiểm đã sử dụng, lăng bánh được 5 năm)

 • 15.1/ Giá trị định giá ôtô cũ tối thiểu bao nhiêu? (+5 điểm)

  Qui định giá trị định giá xe ôtô cũ còn lại tối thiểu để nhận thế chấp

 • Ghi chú của bạn (nếu có)

 • Mã bảo vệ (*)

  CAPTCHA code
 • Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia