• Các lĩnh vực tư vấn
  Lỗi Loading..đăng ký thành viên

  Trường hợp đăng ký thành viên nút Loading..chạy khá lâu vì hệ thống đang kiểm tra sự tồn tại email thành viên trước khi gửi email xác nhận kích hoạt tài khoản.

  Loading... quá lâu khi đăng ký thành viên

   

  • Loading.. chậm: do kết nối mạng yếu, chạp chờn ảnh hưởng việc xác thực sự tồn tại email thành viên => sử dụng kết nối mạng khác ổn định hơn để đăng ký. Các tính năng khác sau khi đăng ký xong, sử dụng sẽ rất nhanh dù kết nối internet yếu hay chạp chờn.
  • Loading.. quá lâu, không thể đăng ký: vẫn có một số rất ít thiết bị (Iphone, Ipad.. xách tay, đã từng crack) tính bảo mật yếu có thể xung đột với hệ thống an ninh Website. Các trường hợp này dùng thiết bị khác để đăng ký, cập nhật thông tin thành viên, sau đó vẫn dùng lại máy này để sử dụng giao dịch website bình thường => thông báo Admin kiểm tra hỗ trợ khắc phục cho riêng thiết bị của bạn (tại đây).
  • Hiện tại vebsite đang hoạt động tốt với tất cả các chức năng dù kết nối mạng 3g yếu hay chạp chờn.

  Xin cảm ơn, rất mong vẫn tiếp tục được sự ủng hộ của các bạn!

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia