• Cộng đồng tư vấn trực tuyến
  Kế hoạch phát triển Website 2018-2019

  Bất kỳ dự án kinh doanh nào cũng cần trải qua giai đoạn khởi đầu và phát triển. Chúng tôi xây dựng kế hoạch phát triển Website ổn định qua từng giai đoạn cụ thể:

  1. Giai đoạn khởi đầu - 06 tháng cuối năm 2018

  • Tập trung hoàn thiện các chức năng quản lý thành viên trực tuyến.
  • Nâng cấp ứng dụng công nghệ phiên bản Web và Mobi của website.
  • Khỏi động kênh tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Chuẩn bị triển khai kênh tư vấn bảo hiểm, bất động sản, xe ôtô.

   

  2. Phát triển - 06 tháng đầu năm 2019

  • Tăng tốc phát triển mở rộng kênh tư vấn trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Khởi động kênh tư vấn bảo hiểm, bất động sản, xe ôtô.
  • Tăng 100% kinh phí marketing, tiếp thị, quảng cáo..mở rộng khách hàng có nhu cầu tư vấn.
  • Tăng 100% nguồn khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực ngân hàng.

   

  3. Tăng tốc - 06 tháng cuối năm 2019

  • Tăng 200% tổng kinh phí marketing, quảng cáo..đẩy mạnh hoạt động tiếp thị khách hàng.
  • Tăng tốc mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng về ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, xe ôtô.
  • Xây dựng hoàn thiện ứng dụng App Mobi mới nhất, nâng cao tối đa trải nghiệm người dùng.
  • Căn cứ vào qui mô số lượng thành viên hiện có, xây dựng chiến lượt mở rộng hoạt động của Web.

   

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA