• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Gửi tiết kiệm 1 triệu - Nguyễn Thị bông

  1. Họ tên

  Nguyễn Thị bông

   

  2. Nơi đang sinh sống

  Ap ben do 2 xa tan phu trung huyen cu chi thanh pho ho chi minh

   

  3. Số tiền muốn gửi (triệu)

  1

   

  4. Kỳ hạn muốn gửi tiền trong bao nhiêu tháng

  12

   

  5. Muốn ngân hàng nào tư vấn các chương trình ưu đãi

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu khác của bạn

  Cmnn hktt hdld

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia