• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Gửi tiền tiết kiệm 150 triệu - Lê Thị Thảo Hiền

  1. Họ tên

  Lê Thị Thảo Hiền

   

  2. Nơi đang sinh sống

  tổ dân phố 6/ thị trấn đạm ri. Huyện Đạ Huoai. Tỉnh lâm đồng

   

  3. Số tiền muốn gửi (triệu)

  150

   

  4. Kỳ hạn muốn gửi tiền trong bao nhiêu tháng

  36

   

  5. Muốn ngân hàng nào tư vấn các chương trình ưu đãi

  Chỉ định 01 ngân hàng theo yêu cầu của tôi

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia