• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Doanh nghiệp vay vốn 500 triệu - Công ty Lộc Phát

  1. Tên Doanh nghiệp

  Công Ty Lộc Phát

   

  2. Nơi hoạt động

  Quận Thủ Đức + TP. HCM

   

  3. Số tiền muốn vay

  500

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Vay vốn lưu động ngắn hạn trong 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Chỉ trả lãi hàng tháng (vay ngắn hạn < 12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Không có tài sản thế chấp (tín chấp doanh nghiệp)

   

  7. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu)

  0

   

  8. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  0

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  650

   

  10. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  Mua xe trả góp thông qua VPBank

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Cần xoay vốn nhanh chóng.

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia