• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Doanh nghiệp vay mua xe ôtô 1 tỷ - C.TY TNHH DƯƠNG GIA

  1. Tên Doanh nghiệp

  C.TY TNHH DƯƠNG GIA

   

  2. Nơi hoạt động

  phước Hoà-Bầu Bàng-Bình Dương

   

  3. Số tiền muốn vay

  1000

   

  4. Mục đích sử dụng vốn vay

  Mua xe ôtô/xe tải
  Đầu tư tài sản dài hạn trên 12 tháng

   

  5. Hình thức trả lãi

  Trả góp gốc lãi hàng tháng (vay dài hạn >12 tháng)

   

  6. Loại tài sản thế chấp

  Dùng chính xe ôtô mua để thế chấp

  Xe ôtô (lưu hành không quá 5 năm)

   

  7. Giá trị hiện tại của tài sản thế chấp là bao nhiêu (triệu)

  900

   

  8. Thông tin tài sản dùng thế chấp

  200

   

  9. Doanh nghiệp đang có dư nợ tại các tổ chức là bao nhiêu?

  0

   

  10. Bạn còn đang vay nợ ở các tổ chức nào khác

  0

   

  11. Lịch sử trả nợ trễ hẹn đóng lãi hơn 10 ngày

  Không có trả lãi trễ hẹn quá 10 ngày lần nào.

   

  Yêu cầu khác của bạn?

  Vay vốn mua ôtô tải kinh doanh

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia