• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy quẹt thẻ Visa/Master Card - GPKD - Hoàng Trung Thành

  1. Họ tên

  Hoàng Trung Thành

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Cổ Bi-Gia Lâm-Hà Nội

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Nguyễn Trãi,Thanh Xuân Hà Nội

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Cửa hàng bán rượu và bánh kẹo nhập khẩu

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  50

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Chất lượng dịch vụ hoàn hảo

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia