• Kết nối thương mại, dịch vụ
  Đăng ký máy quẹt thẻ - GPKD - Hữu Cường

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Hữu Cường

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Xã cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Xã cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Bán hàng qua website

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  2 tỷ

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  2

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia

  Kết nối thương mại

   Khách hàng cần tư vấn

   Bạn cần tư vấn sản phẩm, dịch vụ: tài chính, bảo hiểm , xe ô tô, BĐS...Hãy gửi thông tin yêu cầu tư vấn đến Web (miễn phí).

   Điền Form

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Tổ chức, Ngân hàng uy tín..tham gia tư vấn 1000+ khách hàng đang có nhu cầu mua hàng

   Tham gia