• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Đăng ký máy quẹt thẻ - GPKD - Hữu Cường

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Hữu Cường

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Xã cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Xã cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Bán hàng qua website

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  2 tỷ

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  2

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  ...

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia