• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ Visa/Master Card - văn dũng

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  văn dũng

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Xuân tín, thọ xuân, thanh hoá

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Tân Uyên, Bình Dương

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Cá nhân

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Dịch vụ cầm đồ

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  1000

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Ngân hàng agribank

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia