• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ Visa/Master Card - Thừa Sỹ

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Thừa Sỹ

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Trung Sơn - P. An Hoạch - Tp Thanh Hóa

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Tô Hiến Thành - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Cá nhân

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Spa làm đẹp

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  100

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  ...

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia