• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ Visa/Master Card - Huy Hoàng

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Huy Hoàng

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Phạm Cự Lương, phường 02 quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Q11 + TPHCM

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  dịch vụ giáo dục

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  50

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Ưu tiên Vietcombank, SEABANK

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia