• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ Visa/Master Card - GPKD - Ngọc Thành

  1. Họ tên (bảo mật - ẩn)

  Ngọc Thành

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Giày dép, phòng trọ

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  20

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Mình muốn mở máy Pos tại ngân hàng có phí giao dịch thấp nhất hiện nay.

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia