• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ Visa/Master Card - GPKD - Kiều Nga

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  Kiều Nga

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  Liên Ninh Thanh Trì Hà Nội

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Hoàn Kiếm, Hà Nội

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Du lịch , khách sạn

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  Phụ thuộc mùa du lịch

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Lắp 1 máy phù hợp

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia