• Các lĩnh vực tư vấn
  Đăng ký máy cà thẻ ATM, Visa/Master Card - GPKD - kim oanh

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  kim oanh

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  xuân đỉnh - bắc từ liêm - Hà nội

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  đường xuân đỉnh - bắc từ liêm - hà nội

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  bán buôn bán lẻ khí gas hoá lỏng, bếp từ, bếp gas nhập khẩu các loại

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  500

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Chỉ cần 01 ngân hàng phù hợp yêu cầu tư vấn

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  Vui lòng chọn giúp máy có thể cà được nhiều loại thẻ atm và phí ưu đãi. xin cám ơn

   Lượt sử:

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Kết nối tư vấn

   Bạn cần tư vấn?

   Hãy gửi yêu cầu đến các chuyên gia tư vấn.

   Đăng ký

   Chuyên gia tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn tư vấn khách hàng?

   Tham gia