• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Đăng ký máy cà thẻ ATM - GPKD - văn cường

  1. Họ tên (đã ẩn bảo mật)

  văn cường

   

  2. Địa chỉ hộ khẩu

  hà nội

   

  3. Nơi đăng ký sử dụng máy quẹt thẻ

  Nam từ liêm ,hà nội

   

  4. Đối tượng đăng ký máy quẹt thẻ

  Doanh nghiệp (có GPKD)

   

  5. Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động

  Túi sách , mỹ phẩm

   

  6. Doanh thu số tiền dự kiến quẹt thẻ bao nhiều (triệu đồng/tháng)?

  3 tỷ

   

  7. Số lượng đăng ký máy quẹt thẻ?

  1

   

  8. Bạn muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác?

  Muốn tham khảo thêm các ngân hàng khác

   

  Yêu cầu riêng của bạn (nếu có)

  agibank,BIDV,VP

   Lượt sử:

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia