• Cộng đồng tư vấn trực tuyến
  Bạn là chuyên gia tư vấn?

  Hiện tại Website chỉ tiếp nhận đăng ký thành viên tư vấn:

  - Nhân viên, đại lý chính thức tại các công ty có đăng ký giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

  - Nhân viên, đại lý, cá nhân, môi giới tự do lâu năm & có uy tín cung cấp dịch vụ chất lượng trong lĩnh vực bất động sản, xe ôtô mới (cũ).

  Thủ tục đăng ký thành viên tư vấn:

  • Đăng ký tài khoản đăng nhập.
  • Cập nhật đầy đủ tất cả các mục thông tin thành viên.
  • Upload 01 hình ảnh chân dung (thẻ nhân viên có ảnh). Chúng tôi cần biết mặt tất cả thành viên.
  • Gửi thông báo Admin kiểm tra, xét duyệt đăng ký tài khoản.
  • Admin chỉ duyệt khi kiểm tra thấy thành viên đã cập nhật tất cả thông tin theo đúng qui định.
  • Xem hướng dẫn đăng ký thành viên chi tiết (tại đây)

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA

  Kết nối cộng đồng

   Yêu cầu tư vấn

   Miễn phí gửi yêu cầu tư vấn đến chúng tôi. Không cần đăng ký tài khoản!

   TƯ VẤN

   Chuyên gia tư vấn

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng. Muốn hỗ trợ tư vấn khách hàng?

   THAM GIA