• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Bạn muốn đăng ký tham gia tư vấn?

  Hiện tại Website chỉ tiếp nhận đăng ký thành viên tư vấn:

  - Nhân viên, đại lý chính thức tại các công ty có đăng ký giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

  - Nhân viên, đại lý, cá nhân, môi giới tự do lâu năm có uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng trong lĩnh vực bất động sản, xe ôtô mới (cũ).

  Thủ tục đăng ký thành viên tư vấn:

  • Đăng ký tài khoản đăng nhập.
  • Cập nhật đầy đủ tất cả các mục thông tin thành viên.
  • Gửi thông báo Admin kiểm tra, xét duyệt đăng ký tài khoản.
  • Admin chỉ duyệt khi kiểm tra thấy thành viên đã cập nhật tất cả thông tin theo đúng qui định.
  • Xem hướng dẫn đăng ký thành viên chi tiết (tại đây)

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Bạn muốn được tư vấn?

   Đăng tin chi tiết yêu cầu tư vấn của bạn lên Web để các chuyên viên hỗ trợ chính xác hơn.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn?

   Bạn đến từ các ngân hàng, công ty danh tiếng trên toàn quốc. Muốn tham gia tư vấn khách hàng?

   Tham gia