• Sàn giao dịch - Kết nối tư vấn Top 4 lĩnh vực
  Giới thiều về thành viên tư vấn

  Hiện tại Website chỉ tiếp nhận đăng ký thành viên tư vấn:

  - Nhân viên, đại lý chính thức tại các công ty có đăng ký giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm.

  - Nhân viên, đại lý, cá nhân, môi giới tự do lâu năm có uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng trong lĩnh vực bất động sản, xe ôtô mới (cũ).

  Thủ tục đăng ký thành viên tư vấn:

  • Đăng ký tài khoản đăng nhập.
  • Cập nhật đầy đủ tất cả các mục thông tin thành viên.
  • Gửi thông báo Admin kiểm tra, xét duyệt đăng ký tài khoản.
  • Admin chỉ duyệt khi kiểm tra thấy thành viên đã cập nhật tất cả thông tin theo đúng qui định.
  • Xem hướng dẫn đăng ký thành viên chi tiết (tại đây)

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia

  Sàn giao dịch

   Khách hàng cần tư vấn

   Hãy đăng tin nhu cầu tư vấn lên Web để chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

   Đăng tin

   Chuyên viên tư vấn

   Chuyên viên tư vấn đến từ các Ngân hàng, Công ty uy tín sẽ liên hệ tư vấn khách hàng.

   Tham gia